Soal TIU SKD CPNS Jawaban Buka Tutup 02


 

Soal TIU SKD CPNS Jawaban Buka Tutup
 Soal TIU SKD CPNS Jawaban Buka Tutup


1.      Akurat = ...
A.  Maksimal
B.  Makna ganda
C.  Prosedur pemecahan
D.  Cara lain
E.  Saksama

Jawaban: E

2.      Alternatif = ...

A.  Prosedur pemecahan
B.  Cara lain 
C.  Saksama 
D.  Maksimal
E.  Pemberani

2. Jawaban: B

3.      Algoritma = ...
A.  Akurat
B.  Alternatif
C.  Prosedur pemecahan
D.  Aporisma
E.  Makna ganda 

3. Jawaban: C

4.      Ambiguitas = ...
A.  Makna ganda
B.  Tidak bermakna
C.  Aporisma
D.  Alternatif
E.  Makna tunggal

4. Jawaban: A

5.      Aporisma =....
A.  Minimal
B.  Maksimal
C.  Besar
D.  Kecil
E.  Sedang

5. Jawaban: A

6.      Kulminas = ...

A.  Proses penyatuan 
B.  Penghitungan dini 
C.  Puncak tertinggi
D.  Percepatan gerakan
E.  Kecepatan maksimum

6. Jawaban: A

7.      Fakultatif = ...
A.  Masih diperdebatkan
B.  Tidak diwajibkan
C.  Masih dipertimbangkan
D.  Tidak dilanjutkan
E.  Tidak dianjurkan

Jawaban: B

8.      Adiktif = ...
A.  Berbahaya
B.  Mengandung bahan kimia
C.  Merusak ingatan
D.  Beracun
E.  Bersifat kecanduan

8. Jawaban: E

9.      Elitis = ...
A.  Terakreditasi
B.  Terbaik
C.  Terpercaya
D.  Terbatas
E.  Terpandang

9. Jawaban: E

10.    Cabang = ...
A.  Akar
B.  Filial
C.  Ranting
D.  Bagian
E.  Simpang
10. Jawaban: B

11.    Partikuler = ...
A.  Enterprener
B.  Swasta
C.  Partisi
D.  Partisan
E.  Tukang parkir
11. Jawaban: B

12.    Obesitas =....
A.  Kurus
B.  Pendek
C.  Tinggi
D.  Tambun
E.  Kecil
12. Jawaban: D

13.    Pandir = ...
A.  Pintar
B.  Tidak jenius
C.  Bebal
D.  Pendek
E.  Cerdas
13. Jawaban: c

14.    Anonim = ...
A.  Nama kecil
B.  Tanpa nama
C.  Kepanjangan dari
D.  Singkatan
E.  Nama singkat
14. Jawaban: B

15.    Bibliografi = ...
A.  Biografi penulis
B.  Daftar isi
C.  Daftar pustaka 
D.  Indeks
E.  Glosarium
(c)

16.    Adaptasi = ...
A.  Penyesuaian
B.  Penggabungan
C.  Keadaan
D.  Kesepakatan
E.  Kejadian
(A)

Baca Juga

Bagikan ArtikelKomentar