Pengertian Lambang Kabupaten Dompu : Makna Lambang Ngahi Rawi Pahu1. 

a. Perisai menggambarkan jiwa kepahlawanan rakyat Daerah Kabupaten Dompu didalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

b. Warna biru laut, melukiskan bahwa DaerahKabupaten Dompudiapit oleh tiga buah teluk (teluk Cempi, teluk Saleh dan teluk Sanggar) yang merupakan salah satu sumber penghasilanrakyat bagi peningkatan taraf hidupnya.


2. 

a. Bintang melukiskan pancaran Pancasila yangmerupakan falsafah kehidupan bangsa dannegara. 

b. Warna kuning emas melambangkan kejayaan cita-cita perjuangan rakyat untuk menegakkankeadilan dan kebenaran.


3. 

a. Bunga kapas dan Butir Padi melukiskan bahan pokok bagi kemakmuran rakyat. 

b. Rantai melambangkan persatuan dan kegotongroyongan.

c. 17 kuntum bunga kapas, 8 mata rantai dan 45 butir padi, melambangkan detik Proklamasi 17 Agustus 1945.


4. Kubah masjid berwarna putih melambangkan rakyat Daerah Kabupaten Dompu yang taat dan patuh dalam menjalankan perintah-perintah Agama. 

5. Gunung menjulang tinggi yang berwarna birutua melambangkan harapan kemakmuran bagirakyat Kabupaten Dompu.

6. Dataran yang berwarna hijau melambangkan kesuburan bagi Daerah Kabupaten Dompu sebagai Daerah Agraris.

7. Kuda yang berlari bebas berwarna putih kemerah-merahan (Jara gunu kala) menggambarkkan tekad dan semangat Daerah Kabupaten Dompu didalam mengejar ketinggalan dimasa silam, disamping itu pula melambangkan Daerah Kabupaten Dompu selain daerah agraris juga merupakan daerah peternakan.

8. Pita yang berwarna kuning dengan tulisan "NGGAHI RAWI PAHU" melukiskan tekad masyarakat Daerah Kabupaten Dompu didalam melaksanakan arti dan makna kata-kata hikmah yang turun temurun berupa "NGGAHI RAWI PAHU" yang berarti Satunya Kata danPerbuatan dalam mewujudkan dalam mewujudkan kenyataan.

9. Tulisan Dompu yang berwarna putih adalah nama daerah Kabupaten Dompu yang secara historis merupakan daerah otonom sejak dahulu.

Baca Juga

Bagikan ArtikelKomentar