Rangkuman Materi Bilangan Asli, Cacah, dan Bulat


Rangkuman Materi Bilangan Asli, Cacah, dan Bulat


a.   Bilangan   adalah   suatu   unsur   atau   objek   yang   tidak   didefinisikan (underfined term).

b. Lambang bilangan adalah simbol atau lambang yang digunakan dalam mewakili suatu bilangan.

c. Sistem numerasi adalah sekumpulan lambang dan aturan pokok untuk menuliskan bilangan.

d. Bilangan   kardinal   menyatakan   hasil   membilang   (berkaitan   dengan pertanyaan berapa banyak dan menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan).

e.    Bilangan ordinal menyatakan urutan atau posisi suatu objek.

f.     Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor.

g. Bilangan asli dapat digolongkan menurut faktornya yaitu: bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima.

h. Bilangan  cacah  dapat  didefinisikan  sebagai  bilangan  yang  digunakan untuk menyatakan kardinalitas suatu himpunan.

i. Bilangan sempurna adalah bilangan asli  yang jumlah  faktornya (kecuali faktor yang sama dengan dirinya) sama dengan bilangan tersebut. 

j. Bilangan bulat terdiri dari gabungan bilangan bulat positif (bilangan asli), bilangan nol, dan bilangan bulat negatif (lawan dari bilangan asli). .

k.  Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk a/b dengan 𝑎 𝑑𝑎𝑛 b bilangan bulat, 𝑏  ≠  0. 

l. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan-bilangan bulat 𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑏, dengan b ≠ 0. 

m.  Bilangan real adalah gabungan antara himpunan bilangan rasional dengan bilangan irasional. 

n. Bilangan kompleks adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖,  dengan  𝑎, 𝑏  ∈ 𝑅,  dan  i  :  imajiner  (bilangan khayal). 

 Sumber: Modul Pendidikan Profesi Guru Modul 2 Pendalaman Materi Matematika Penulis: Andhin Dyas Fioiani, M. Pd.Sumber: Modul Pendidikan Profesi Guru Modul 2 Pendalaman Materi Matematika Penulis: Andhin Dyas Fioiani, M. Pd.

Baca Juga

Bagikan ArtikelKomentar